Ziekenvervoer

Let op! boek uw rit tenminste twee uur van tevoren!

 

Afbeelding Regiotaxi

Ziekenvervoer

Als u regelmatig in het ziekenhuis moet zijn voor belangrijke medische afspraken, is de Regiotaxi niet altijd het aangewezen vervoersysteem.
De Regiotaxi is sociaal-recreatief vervoer en kent bepaalde voorwaarden. De marges in de ophaaltijd bijvoorbeeld en de mogelijkheid dat u langer in de taxi zit, doordat andere klanten weggebracht worden.

In dit geval kunt u bij uw zorgverzekeraar nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor ziekenvervoer.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.

Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer

Er geldt in 2021 een eigen bijdrage van € 108. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer.

Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer

Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.
U kunt ook uw eigen zorgverzekering raadplegen.

Bron: Rijksoverheid.nl