Covid-19

Let op! Probeer uw rit altijd zo vroeg mogelijk te boeken.

 

Afbeelding Regiotaxi

Uw rit en de veranderingen stap voor stap

Om het vervoer veilig uit te kunnen blijven voeren zijn een aantal maatregelen nodig. Hieronder de maatregelen die wij nu treffen, maar mogelijk worden die in de toekomst nog aangepast, aangescherpt of versoepeld. Wij raden u aan de actualiteiten hierover te blijven volgen.
Onderaan deze pagina kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Alle versoepelingen en maatregelen in de Regiotaxi zijn beschreven in het sectorprotocol zorgvervoer >> .

Als u klachten heeft, is het logisch dat u zich wilt laten testen. Helaas leidt dit momenteel tot veel besmettingen onder onze chauffeurs. Dat is allereerst heel vervelend voor de chauffeur en zijn of haar omgeving. Daarnaast zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat er momenteel een groot tekort is aan chauffeurs. Met iedere chauffeur die momenteel wegvalt door ziekte, wordt het lastiger het vervoer goed uit te voeren.

Om deze redenen voeren wij momenteel, hoe vervelend ook, geen ritten uit naar teststraten.

Voor alle andere ritten geldt nog steeds: stel uw rit uit als u klachten heeft of nog op de uitslag van een test wacht.

Met het protocol dat per 1 januari 2022 is ingegaan kan momenteel tweederde van het totaal aantal zitplaatsen gebruikt worden.

Mogelijk vraagt de chauffeur u ook om niet op de stoel direct naast hem of haar plaats te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij/zij tot een risicogroep behoort. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Momenteel mag tweederde van de zitplaatsen benut worden; de voorinzitindicatie in wordt in principe ook gehandhaafd. Mogelijk vraagt de chauffeur u alsnog om niet op de stoel direct naast hem of haar plaats te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij/zij tot een risicogroep behoort. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Mondkapjes blijven nog steeds verplicht in de voertuigen. Zeker nu er geen afstand meer gehouden hoeft te worden, is het van belang dat u deze bij u heeft en draagt in de taxi. Als u tot een risicogroep behoort, moet dit een medisch mondkapje type II of IIR te zijn.
Kijk hier na of u tot een risicogroep behoort >>.

Door het Rijk zijn uitzonderingen bepaald waarbij u geen mondkapje hoeft te dragen.

Als u onder één van deze uitzonderingen valt, vragen wij u dit duidelijk aan te geven als u uw rit reserveert!
Ook dient u de anderhalve-metermaatregel zeer strikt na te leven.

Concreet valt u onder de uitzonderingsregel:

 • Als u door een beperking of ziekte fysiek niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan uw gezicht.
 • Als u door het dragen van een mondkapje last krijgt van uw gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Als u ernstig ontregeld raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor begeleiders; als mensen ernstig ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt.
 • Als u en/of uw begeleider afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Of u onder een uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor deze uitzondering. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat te bewijzen. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt een faceshield dragen als dat wel mogelijk is;
 • U kunt een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling. U kunt dit kaartje hier downloaden.
 • Een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
 • Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
 • Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Als u zich moet laten testen op corona, kunt u kunt hiervoor de Regiotaxi bellen.
Is dit het geval, dan vragen wij u om er rekening mee te houden dat de chauffeur niet op u kan wachten tot u klaar bent. Daarvoor zijn de wachttijden bij de teststraten te onvoorspelbaar. Ook voor uw retourrit moet u rekening houden met de gebruikelijke vooraanmeldtijd van één uur (Natuurlijk zal de taxi eerder komen als de gelegenheid hiervoor er is.). Wij beseffen ons dat dit vervelend voor u kan zijn, zeker omdat bij veel teststraten geen voorzieningen zijn om comfortabel te wachten.

Ook willen wij u vragen om bij het boeken van uw rit, duidelijk aan te geven dat u naar een teststraat gaat of hiervandaan komt. We proberen de rit dan zo min mogelijk te combineren met andere reizigers.

Als u behoort tot een risicogroep voor Covid-19, dient u een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen in de Regiotaxi. Andere (medische) mondkapjes, zoals bijvoorbeeld een FFP2-kapje, vallen hier helaas niet onder.
Het RIVM rekent de volgende personen tot risicogroep:

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar;
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de volgende aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  • Mensen die een bloedziekte hebben.
  • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen.
  • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
  • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  • Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirusinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • Mensen met ernstige leverziekte.
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Geef bij uw reservering van de Regiotaxi alstublieft alvast aan of uw wel of niet tot een risicogroep behoort.

Reizen met een begeleider

Behoort u tot één van deze risicogroepen en reist u met een begeleider? Dan moet uw begeleider ook een medisch mondkapje dragen.
Bij voorkeur is uw begeleider iemand uit uw eigen huishouding (gezin of woongroep).

 

U kunt geen mondkapje dragen

Als u geen mondkapje kunt dragen, moet u extra goed opletten om de anderhalve meter afstand tussen u en andere reizigers en de chauffeur aan te houden.

Waar kan ik deze mondkapjes krijgen?

Medische mondkapjes zijn minder makkelijk verkrijgbaar dan de gewone. U kunt bij uw apotheek vragen of zij deze hebben of kunnen bestellen. (Wij hebben zelf begrepen dat lang niet alle apotheken deze hebben dan wel kunnen bestellen.)

De medische mondkapjes zijn wel verkrijgbaar via internet.
Wij noemen hier enkele veilige webshops:

Anderhalf jaar corona heeft de wereld opgeschud. Zowel op persoonlijk vlak als op de arbeidsmarkt. Ook veel chauffeurs zijn vertrokken naar een andere branche en in heel Nederland is een tekort aan goede chauffeurs.
Kijk voor meer informatie op de pagina 'Chauffeurs'.
Om uw rit zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om deze zo vroeg mogelijk te bestellen. Het liefst zodra u weet dat u wilt gaan reizen.
Door zo vroeg mogelijk te boeken kan deze beter worden ingepland en helpt u om uw eigen rit en die van anderen op tijd te laten rijden.

Wanneer u uw rit bestelt, zal de telefonist(e) vragen of u klachten heeft die op corona lijken. Is dit het geval, dan kunt u helaas niet reizen.
Ook de chauffeur zal hierop controleren. Bij twijfel mag hij u weigeren in de taxi.

In het protocol wordt aangegeven dat u, de reiziger, buiten hoort klaar te staan als de taxi eraan komt. Met de herfst voor de deur willen wij dit niet van u vragen. Als u alvast klaarstaat bij de deur of bij de centrale ingang wordt dat wel zeer gewaardeerd.

Als u hulp nodig heeft bij het instappen, laat u zoveel mogelijk begeleiden door iemand uit uw eigen huishouden.

U kunt bagage of een rollator met u meenemen. Als de chauffeur u hierbij moet helpen, zal hij eerst de contactpunten (bijvoorbeeld een handvat) schoonmaken.

De chauffeur helpt u, als u dat wilt, met het omdoen van uw gordel.

Reist u in een rolstoel, dan helpt de chauffeur u hier ook bij.
Hij/zij zal hierbij zoveel mogelijk achter u blijven, blijft slechts zo kort mogelijk bij u in de buurt en reinigt vooraf de contactpunten (handvatten van de rolstoel).

U dient tijdens de rit een niet-medisch mondkapje te dragen. Hier moet u zelf voor zorgen. U kunt deze verkrijgen bij de meeste reguliere supermarkten en drogisterijen.
Behoort u tot een risicogroep? Dan dient u een medisch mondkapje type II of IIR te dragen. Verdere informatie vindt u onder het tabje over risicogroepen.

Kunt u om medische redenen geen mondkapje dragen? Geef dit duidelijk door aan de telefonist(e) als u de taxi bestelt. Samen kijken we voor een oplossing.

Nu de maatregelen verder versoepeld zijn, kunt u ook weer met meer reizigers tegelijk in de taxi komen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u dit (nog) geen prettig idee vindt.
Echter, alle maatregelen die getroffen worden, zowel voor, tijdens als na de rit, zorgen ervoor dat u veilig vervoerd wordt.

Tijdens en na de rit wordt de taxi zoveel mogelijk gelucht en contactpunten (bijvoorbeeld gordels, handvatten, etc.) gereinigd.

Als u een begeleider meeneemt tijdens uw rit, omdat u de reis niet zelfstandig kunt maken, is het van belang dat de begeleider geen gezondheidsklachten heeft. De begeleider dient ook een niet-medisch mondkapje te dragen.

Heeft u een indicatie voor medische begeleiding, dan moet de begeleider met u meereizen om u te begeleiden.
Probeer altijd dezelfde begeleider met u mee te nemen, om het aantal contacten te beperken.

Heeft u hulp nodig bij het uitstappen, probeer dan eerst of dit iemand uit uw eigen huishouden kan zijn.
Lukt dit niet, dan helpt de chauffeur u hierbij.

 • Omdat het vervoer op het moment ingewikkelder is om te plannen, vragen wij u om te zorgen dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij onze Klantenservice. Als uw rit vertraagd is (of misschien al eerder kan komen), wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Normaal zou u in de taxi uw vervoerspas aan de chauffeur geven, die hem daarna voor u scant. In verband met de noodzakelijke hygiëne is het op dit moment voldoende als u uw pas aan de chauffeur laat zien. De chauffeur zal deze niet van u aanpakken maar alleen lezen. U moet de pas dus wel bij u hebben.
 • Vermijd alstublieft zoveel mogelijk contant geld.
  Bij de Klantenservice kunt u een formulier voor automatische incasso aanvragen. Het bedrag wordt dan vanzelf van uw rekening afgeschreven.
  Bel hiervoor telefoonnummer 0900 – 20 22 369.
  (2 ct. per minuut + eventuele kosten van uw mobiele telefoon).
  Wilt u dit niet? Probeer dan zoveel mogelijk met PIN te betalen.
 1. Was regelmatig uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling geen 1,5 meter in acht te nemen.
 6. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
 7. Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.